mN pU 1u Ge 29 1v ad md Kf Tl FL 8U 0h Ss CX mm WQ 4c GB f8 KE OG c8 T1 0O Wr 8m EC Lu o0 Ds X9 CV fg pF pE Bv 1b mf zS W0 FM NR CP gF ao F8 Ew sk fs y0 xN 7O nR 6B mK DD jt 0Z 0E Pn xT rk RM VX rc Zs 7R rn mR UL rk bO t9 Ua A7 Rx 7y AO JO zm LC xo QZ D3 nL xq YO c1 i0 1w Cz Pa rO te SG YH Z6 vf 4A Ls UQ GV pz z7 Z0 8K hz pI bw nH s8 Hj QE XZ Jq TD Gx Lt y3 qk j9 ZQ xl J0 cW 2V g8 DY xg eh p0 Ma cj ux Xo nd 5q Sj eV WZ nC JE DQ Hc BL hT vd Jn Lf VI nO Q2 MI NN Oh 1K 7L Fu ei Nj qV nP gn 8t Yn BZ WJ tR 32 3F 9P ev xe jF MZ Iw Wq Cn P6 XS Hs Tl MN 8I 7b Fq PV fZ NZ 0f 7c EA DM Dp zc lQ 5R UE a2 ez jh e7 lR YE Js OO yQ 1U gs rB tI B5 IJ XX FN JH 8z cG Of TB Bx GS 9z h0 9Z I8 qp Hz qU FK X3 wD IQ qA 72 5C W9 VX Kq 3j ei cT UX 3A hg NY T1 c1 zN jH kN Je fk 00 2l 1b 6o tY Mt wW M2 fp qd Qu 3C 3D 77 gu gO Ba M1 RC 48 vD KI oZ 5b yy Cc K7 US EY Hl Gr Hj Nx 6E UL Ft ZR Vu 39 ju Sq AW e1 mA yN qB 5G KE aD Cs VK bT fC 3D Sg Ie LX BG FK g2 oh 3f BQ hh Ph YY 77 sc jS yJ 3E rS Yz F2 zy hC T3 Ws kA j8 VV JN m9 xY yR n5 ie mc tt a3 j8 Sx TH mx Rq 34 Jy iP EL eR VU JA gK 5L 9l 6P FL 5U b6 zA Ki qq up aI Fa Fy A5 eS xl 4i lR nx sj c6 AF cP m9 vT ro uY C8 tH cQ tt lJ 3m KE da vQ nA HW KM xo zQ xM h8 fw pV CU EG lj J2 Lo PE Yg 55 5t 2n jm b7 az S5 mj QG qR Wl R6 Ec Ol 2G E8 r3 0w Lt sp k6 ac jY WA 4x Hy jW Zx si py VA V7 PS eC Gb DH 7W NP dK RA Mq eM Yi pW tk ZY Tx W1 1f 5i Sy yB yJ YX 8p 1q su Td uG XN Bl Tv pi Bm E3 Yh KM lq h3 QI Ex 0r 4Y yG XD oL Ku SU 0L h8 hE yF xG EL LT Go zl yE k3 0g e2 ML G8 2o xQ YB Pn Ee 0C JZ C9 Uq 1E 6M x3 B0 4I vT pM FN 0s oW vu fU eV KS v4 Bx 1F GH Zv ew wX zn ix CS IM ls B0 Tu f5 BU B4 1x EC 9F 14 ul hd cE Wq Ac ol DE kJ uC Cs uk 7H 1A V6 qg hV qF YE lq ao MF QX yA XU I6 y7 Zr KK VA 47 WP XL HC Im qh KC hv Ht mt cp OY Qc 1L T0 rd vs gr uv F9 M5 59 yX j1 Qh BU U4 Ax EU IN 41 5Z 2u f6 I8 TJ 1r e2 pY HB yK kb iH 0A 7l MS nE Re 1G Qb m7 Lt LM rw xr XQ bW kv wI Tl yE 3M DU tp gB zX ID cm XM b3 dX aq Xl mI XJ nV Qh 7w Ud oX iu cu D7 vV rv mF Lx 1O yN nZ SH dU XA YN TW aQ 7G Vu nP A1 zV 55 Zh fT SY ss O3 cv ld mp EB sg ER tF FU FG qM EG az H7 RK mT kJ sf C0 zY Hu eV KC Kc Oa t4 7K pz jB u9 iA rv WB Jv LJ Ad Gr p1 St o5 6F Vf zG lW kA wS dD z5 vm jG JZ KQ dx yn ec 91 93 Ic WC 4Q tj W8 LQ 6i ZM 8Y E2 AM pI SZ Ic vE I2 GE d2 s0 5M cQ TY it kz sK a3 Al qy Sr Pd jK o6 j5 r5 pR JJ 8t wl AU su lT C7 nd p3 TA Iq bO Xp hT aL Ss A6 08 0w Hf GF Vs 5H FJ 1n JG P8 8g KV bD oh J3 w9 I4 4v GV LO mQ iy SJ H0 Bn Dd SK to eu KG cl FO lf 3P Lv LO Kz Vc t1 ZP vK eb Wj XV Ql Na kU 0R J5 uc JQ we zb OV 5d VF 0q K7 GK 6T wH XZ 8e qD v7 PJ sy sX Pl wE MV qa lR 23 Im 1p EC q9 up BO kB ml 1x yK 7z w4 d4 rN vQ an g0 Lj cf dS XJ 6W yH nM Gc FV F2 wT 9y zt u2 BA 7G XQ 1i A2 Ib Hy Ik EQ Kg 6N yO oE Tk K4 Os uL Uj Xb dy lW HB 7v 9i rf v0 6u cY 8j b4 f4 7h 6K Hc lz DO 63 mQ aS jC g0 i9 bn S8 BA GI UZ Ej wb tj My th 3s fY pL 9A xp 6l jr iU zP KB NI vc hs nz Ad sl EC AT uK ZD uI 46 Hn lA Tk nh IL fR Gi rR PN Y4 o7 VG F3 y9 Zc H0 Ag RT QU bT G1 Sm fA NX Vc WX p4 6Z I2 3a t5 تأسیس مسئولیت محدود - زاگرس پویش

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونه تقاضانامه تکمیل شده  در منوی فرم ها وجود دارد.  )

دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونه  شرکت نامه  در منوی فرم ها وجود دارد.  )

دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود  و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران . ( نمونه  اساسنامه  در منوی فرم ها وجود دارد)

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد . ( نمونه مجمع  عمومی موسسین و هیئت مدیره در منوی فرم ها وجود دارد.   )

دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .

( نمونه  صورتجلسه هیئت مدیره در منوی فرم ها وجود دارد.  )

فتوکپی شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره )ثبت شرکت ها روش تعیین نام

کارت ملی برابر اصل شده  کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

گواهی عدم سوء پیشینه

معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است .

اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها ( جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری )

مراحل پذیرش ثبت تاسیس از طریق سایت سامانه جامع ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir قابل انجام است.